Enllaç a pàgina principal imatges del Baix Llobregat
                    
21 d'octubre de 2016
 
|  Intranet  |  Correu  correu |  Mapa  mapa del web |  Cercador 
Cercar |  Àrees i serveis  
Opcions educatives complementàries Actualitzada el 21/4/2009
  
Formació de persones adultes
Ensenyaments a distància
Cursos de català per adults 
Formació de persones adultes  
La formació de persones adultes és el conjunt d'activitats d'aprenentatge amb què les persones adultes desenvolupen les seves capacitats, amplien els seus coneixements i milloren la seva competència tècnica i professional. S'adreça a persones amb objectius tan diferents com l'obtenció d'una titulació, la voluntat de posar-se al dia o la d'ampliar els coneixements.

Els centres i les aules de formació de persones adultes ofereixen una formació flexible i a mida i incorporen mètodes d'aprenentatge com l'autoformació que, amb l'assessorament i l'orientació dels professors, fan possible l'elaboració d'itineraris personals adequats als interessos, les necessitats i les disponibilitats horàries de cadascú. La programació de cada centre canvia al llarg del curs per donar resposta a la demanda de formació amb activitats de durada variable.

Poden accedir a la formació de persones adultes tothom qui tingui més de 18 anys ( fets dins l'any en què es fa la matricula) o més. Les persones que tinguin entre 16 i 18 anys poden accedir a la preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i a la formació bàsica si justifiquen, en aquest darrer cas, motius laborals o altres circumstàncies específiques.

Oferta educativa de formació:

- Ensenyaments inicials. Tenen per objectiu assolir els coneixements inicials de cadascun dels programes i, si escau, obtenir un certificat d'estudis. L'oferta formativa és la següent:
· Iniciació a la llengua catalana
· Iniciació a la llengua castellana
· Iniciació a una llengua estrangera
· Iniciació a la informàtica

- Formació bàsica. Aquesta formació abasta des de l'aprenentatge de la lectoescriptura fins a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària.

S'estructura en dos cicles:

· Cicle de formació instrumental (FI). Permet assolir una formació inicial en els coneixements instrumentals com a base formativa necessària per incorporar-se a estudis posteriors: cicle d'educació secundària o accés a cicles formatius de grau mitjà.
· Cicle d'educació secundària. Permet de completar els ensenyaments bàsics i d'obtenir el títol de graduat en educació secundària (GES). Els continguts s'estructuren en tres àmbits i tres nivells.

Els àmbits són:
- Àmbit de la comunicació, que inclou les àrees de les llengües oficials i de llengua estrangera, la literatura i l'educació visual i plàstica i la música, en els seus aspectes comunicatius.
- Àmbit de les matemàtiques, la ciència i la tecnologia, que inclou aquestes àrees i la d'educació física, en l'aspecte de coneixement del propi cos i de consolidació d'hàbits saludables, així com l'educació visual i plàstica en els seus aspectes tecnològics.
- Àmbit de les ciències socials i de la participació, que inclou les àrees de ciències socials i d'educació visual i plàstica i de música, en els seus aspectes geogràfics, històrics i socials.

Aquests ensenyaments es poden fer:
· Presencialment als centres i aules de formació d'adults.
· A distància, a l'IES Obert de Catalunya.
· Els ajuntaments també ofereixen aquesta formació bàsica.


Centres i aules de formació d'adults

Centres al Baix Llobregat
CFA Jacint Verdaguer de Castelldefels
C/Muralla, s/n, planta baixa
Tel.: 93 664 18 84

Cornellà de Llobregat

AFA Abat Oliba de
C/Sorral del Riu, s/n
Tel.: 93 474 11 08
Fax: 93 474 11 08

CFA Flora Tristán
Pl. Almogàvers, s/n, 1r (Ed. Roger de Llúria)
Tel.: 93 375 59 03
Fax: 93 375 07 25

CFA Terra Baixa del Prat de Llobregat
Pl. Pirineus, 1
Tel.: 93 370 24 03
Fax: 93 370 24 03

AFA Esparreguera
C/Hospital, 39, bxs.
Tel.: 93 777 64 79

AFA Eugeni d'Ors d'Esplugues de Llobregat
C/Cedres, 38 1a
Tel.: 93 371 98 99

AFA Eramprunyà de Gavà
C/Viladecans, 7
Tel.: 93 662 07 04
Fax: 93 638 25 00

CFA Martorell
C/Josep Tarradelles, 11, baixos
Tel.: 93 775 48 34

CFA Rafael Farré de Molins de Rei
C/Canal de la Infanta, 23-25
Tel.: 93 680 16 36

AFA Ntra. Sra. de Montserrat d'Olesa de Montserrat
C/Anselm Clavé, 191, 1r
Tel.: 93 778 28 02

CFA Lluís Castells de Sant Boi de Llobregat
C/Frederic Mistral, 2-4
Tel.: 93 640 94 47
Fax: 93 640 94 47

CFA Mestre Esteve de Sant Feliu de Llobregat
Pl. Francesc Ferrer i Guàrdia, 1-3
Tel.: 93 666 71 55
Fax: 93 685 34 30

CFA Arquitecte Jujol de Sant Joan Despí
C/Timbaler del Bruc, 2
Tel.: 93 373 67 58
Fax: 93 373 68 53

AFA Can Ginestar de Sant Just Desvern
C/La Creu, 73
Tel.: 93 473 97 48

CFA Garrosa de Sant Vicenç dels Horts
Ptge. Pau Vila, 7
Tel.: 93 656 69 51
Fax: 93 656 69 51

CFA de Vallirana
Pl. Dr. Fleming, 9
Tel.: 93 683 52 29

CFA Edèlia Hernández de Viladecans
Bertran i Musitu, 31
Tel.: 93 658 64 51
Fax: 93 658 18 54

Preparació per a les proves d'accés

Són cursos adreçats a les persones adultes que volen accedir als diversos nivells del sistema educatiu i no disposen de la titulació prèvia adient. Aquests cursos preparen per a l'accés a:

· Cicles formatius de grau mitjà
· Cicles formatius de grau superior
· Accés a la universitat

Competències per a la societat de la informació

Tenen com a objectiu que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques en tecnologies de la informació i en una llengua estrangera per desenvolupar-se en la societat actual.

· Informàtica a nivell d'usuari
· Llengua estrangera (anglès o francès) a nivell funcional

Centres i recursos

Els centres i aules de formació d'adults coordinant-se entre si, i en franges horàries de matí, tarda i vespre, fan l'oferta educativa dels ensenyaments i programes de formació de persones adultes indicats anteriorment.

Convocatòria de proves específiques

Dues vegades l'any es fan convocatòries públiques per fer les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i les proves específiques per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària. Són unes proves que avaluen l'assoliment dels objectius del currículum de formació instrumental que estableix el Decret 213/2002, d'1 d'agost de 2002.

Per a més informació es pot trucar al telèfon d'informació ciutadana 012 i als serveis territorials del Departament d'Educació.

Més informació
 
Ensenyaments a distància  
L'IES Obert de Catalunya (IOC)

L'IES Obert de Catalunya, dependent del Departament d'Educació, permet estudiar a distància, mitjançant procediments telemàtics, ensenyaments secundaris de graduat en educació secundària (GES), de batxillerat i de formació professional.

Es tracta d'una organització educativa, única i singular, que pretén aprofitar totes les potencialitats que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen per possibilitar la formació de les persones al llarg de tota la seva vida, adaptant-se a les circumstàncies personals.

L'ensenyament a distància permet als estudiants de continuar estudiant, o bé reincorporar-se a l'estudi sense haver d'assistir presencialment a cap centre, en l'horari que els vagi millor i marcar-se el ritme de treball que més els convingui. La flexibilitat és una de les característiques fonamentals de l'IOC.

Els estudiants poden accedir a tots els materials, recursos, activitats i eines necessaris per a l'estudi. El centre desplega un entorn virtual de comunicació i relació, que esdevé el principal espai d'aprenentatge i suport a l'estudiant.

Requisits:

- Persones més grans de 18 anys que, per circumstàncies diverses, no poden assistir a un centre presencial.
- Persones entre 16 i 18 anys que acreditin que es troben en alguna de les circumstàncies següents:
· Viure lluny d'un centre d'ensenyament, fins i tot a l'estranger.
· Tenir alguna discapacitat.
· Formar part de col·lectius especials: esportistes, músics.
· Treballar.
· Altres circumstàncies, que hauran de ser valorades per la direcció del centre.

Extraordinàriament, i només amb l'autorització del Departament d'Educació, s'hi poden inscriure alumnes menors de 16 anys.

Estudis que es poden cursar

1. Curs per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària (GES).

2. Batxillerat (les tres modalitats): arts, ciències i tecnologia i humanitats o ciències socials.

3. Formació professional oberta:
· CFGM d'equips electrònics de consum
· CFGM d'explotació de sistemes informàtics
· CFGS de gestió administrativa
· CFGS de prevenció de riscos professionals
· CFGS de secretariat
· CFGS de desenvolupament d'aplicacions informàtiques
· CFGS d'educació infantil
· CFGS d'administració de sistemes informàtics
· CFGS de gestió comercial i màrqueting
· CFGM d'atenció sociosanitària
· CFGM d'equips i instal·lacions electrotècniques
· CFGS d'administració i finances
· CFGS d'administració de sistemes informàtics
· CFGS de gestió comercial i màrqueting

4. Preparació per a proves d'accés a cicles formatius de grau superior.

Model pedagògic

Es tracta d'un model d'ensenyament a distància centrat en l'estudiant i que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per estructurar la formació.

Aquest model es basa en: l'atenció personalitzada, l'aprenentatge compartit, el material didàctic, l'entorn d'aprenentatge i l'avaluació continuada

Institut Obert de Catalunya
Sardenya, 420
08025 Barcelona
A/e: ioc@xtec.cat

Centres de suport

Una de les funcions dels centres de suport és orientar sobre els estudis, proporcionar espais adients per a l'estudi, materials en diferents formats i permeten disposar d'ordinadors per poder seguir amb comoditat els estudis a través de l'entorn virtual.

Centres de suport al Baix Llobregat

CFA Martorell
C/ Josep Tarradellas, 11
08760 Martorell
Tel.: 93.775.48.34
A/e:cfa-martorell@xtec.cat

CFA Edelia Hernández
C/ Santiago Rusiñol i Prats, 2
08840 Viladecans
Tel.: 93.658.64.51
A/e:a8060137@xtec.cat

IES Lluís de Requesens
Ctra. de Vallvidrera, 16
08750 Molins de Rei
Tel. 93.680.24.38
A/e: a8021430@centres.xtec.es
 
Cursos de català per adults  
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) , integrat per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i diputacions, organitza cursos de català a tot el territori. S'adrecen a la població adulta, a partir dels 16/18 anys segons el centre.

També organitzen cursos de català altres entitats (universitats, escoles oficials d'idiomes, centres privats, etc.). Podeu consultar-ne l'oferta (inclosa la del CPNL).

Sistema de certificats de català

Centres d'autoaprenentatge de català

Els centres d'autoaprenentatge ofereixen la possibilitat d'aprendre català quan i com es vulgui. Són espais on hi ha una sèrie de recursos i de materials, ordenats i classificats, i un assessor que orienta i aconsella. Són útils tant per a les persones que els utilitzen com a únic sistema d'aprenentatge, com per a les que assisteixen a classes de llengua.

Entre els recursos hi ha gran quantitat de mitjans (ordinadors, vídeos, magnetòfons, etc.) i de materials (fitxes d'activitats autocorrectives, publicacions periòdiques, llibres de consulta i de lectura, jocs de taula i d'expressió oral, cintes d'àudio i de vídeo, programes informàtics, etc.) classificats per aspectes lingüístics (morfologia, lèxic, etc.) i per nivells (inicial, elemental, mitjà i superior) mitjançant uns criteris que faciliten l'accés.

També hi ha programes, materials i orientacions per preparar-se per a les proves dels certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística, així com models de prova de cadascun dels certificats.

Un centre d'autoaprenentatge ofereix a l' usuari els avantatges següents:

· satisfer les necessitats immediates d'aprenentatge
· aprendre a organitzar i planificar el propi aprenentatge
· ser conscient del propi procés d'aprenentatge i del nivell assolit
· obtenir una avaluació vàlida i fiable, ja que es fa d'acord amb els objectius proposats i el treball realitzat
· trobar d'altres aprenents amb qui practicar la llengua
· triar les activitats i els continguts d'aprenentatge que vulgui treballar
· triar l'horari i el temps de dedicació que més li convingui
· seguir el propi ritme d'aprenentatge
· aprendre amb més rapidesa
· reciclar els coneixements de llengua


Llocs per aprendre català

Centres al Baix Llobregat

OC d'Abrera
Pl. de la Constitució (Ajuntament), 1
Tel.: 93 770 03 25
Fax: 937702612
A/e: abrera@cpnl.cat

SLC de Castelldefels
C/ del Bisbe Urquinaona (Casal de Cultura), 17-21
Tel.: 93 664 42 11
Fax: 93 664 44 50
A/e: castelldefels@cpnl.cat

Centre d'Idiomes Idealog
C/ Castanyer, 41
08860 Castelldefels
Tel. 93.664.53.63
A/e. info@idealog.es

Centre de Formació d'Adults Jacint Verdaguer
C/ Muralla, s/n
08860 Castelldefels
Tel. 93.664.18.84
A/e. a8055051@xtec.cat

OC de Cervelló
C/ Major, 146-148
08758 Cervelló
Tel. 93.660.00.70

OC de Corbera de Llobregat
C/de la Pau (Ajuntament), 5
Tel.: 93 650 02 11
Fax: 93 650 06 62
A/e: corbera@cpnl.cat

CNL de Cornellà de Llobregat
Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 475 07 86
Fax: 93 474 16 08
A/e: cornella@cpnl.cat

AFA Abat Oliba
C/ Sorral del Riu, s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93.474.11.08
A/e:a8061981@xtec.cat

CFA Flora Tristan
C/ Almogàvers, s/n (Edifici Roger de Llúria)
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93.375.59.03
A/e:a8042846@xtec.cat

CNL El Prat de Llobregat
C/d´Ignasi Iglésias, 9
08820 el Prat de Llobregat
Tel.: 93 379 00 50
Fax: 93 478 57 63
A/e: elprat@cpnl.cat

Centre de Formació d'Adults Terra Baixa
Pl. Pirineus, 1
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93.370.24.03
A/e: a8056572@xtec.cat

OC d´Esparreguera
C/ dels Cavallers (Can Pasqual), 26, 1r
Tel.: 93 772 92 92
Fax: 93 777 80 78
A/e: esparreguera@cpnl.cat

AFA d'Esparreguera
C/ Hospital, 39 bxs
08292 Esparreguera
Tel. 93.777.64.79
A/e: a8063618@xtec.cat

SLC d´Esplugues de Llobregat
Petit Parc de l´Amistat, s/n(CM Puig Coca)
Tel.: 93 372 04 16
Fax: 93 473 49 23
A/e: esplugues@cpnl.cat

AFA Eugeni d'Ors
C/ Cedres, 38 1a
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93.371.98.99
A/e: a8061993@xtec.cat

SLC de Gavà
C/ de Sant Pere (CEIP Jacme March), 114, 3r
Tel.: 93 638 26 11
Fax: 93 638 39 60
A/e: gava@cpnl.cat

OC de la Palma de Cervelló
C/ Sant Cristòfol, s/n (Oficines Municipals)
08756 La Palma de Cervelló
Tel. 93.672.02.02

SLC de Martorell
C/ Josep Tarradellas, 11
Tel.: 93 774 01 12
Fax: 93 776 53 08
A/e: martorell@cpnl.cat

CFA Martorell
C/ Josep Tarradellas, 11
08760 Martorell
Tel. 93.775.48.34
A/e: a8062122@xtec.cat

CNL de Ca n´Ametller
C/ Jacint Verdaguer, 95, bis
08750 Molins de Rei
Tel.: 93 680 33 40
Fax: 93 668 58 62
A/e:molins@cpnl.cat

SLC de Molins de Rei
C/ Jacint Verdaguer, 95, bis
Tel.: 93 680 37 32
Fax: 93 668 58 62
A/e: slcmolins@cpnl.cat

OC d´Olesa de Montserrat
C/ Anselm Clavé, 185-187
Tel.: 93 778 00 50
Fax: 937785850
A/e: olesa@cpnl.cat

AFA Nostra Senyora de Montserrat
C/ Anselm Clavé, 191 1r
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93.778.28.02
A/e: a8062031@xtec.cat

OC de Pallejà
Av. Prat de la Riba (El Castell), 10
Tel.: 93 663 22 55
Fax:93 663 21 15
A/e: slcpall@cpnl.cat

SLC de Sant Andreu de la Barca
Ctra. de Barcelona (Ed. Escoles Velles), 1
Tel.: 93 682 09 74
Fax: 93 653 41 97
A/e: santandreubarca@cpnl.cat

CNL Eramprunyà
Pl. de Montserrat Roig, 1
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 95 85
Fax: 93 630 61 88
A/e: eramprunya@cpnl.cat

CFA Lluís Castells
C/ Frederic Mistral, 2-4
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93.640.94.47
A/e: a8058209@xtec.cat

CNL Roses
Pl. Laujar de Andarax (Can Calders), s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 685 25 74
Fax: 93 685 24 48
A/e: cnlsantfeliu@cpnl.cat

SLC de Sant Feliu de Llobregat
Pl. Laujar de Andarax, s/n(Can Calders)
Tel.: 93 685 24 32
Fax: 93 685 24 48
A/e: slcsantfeliu@cpnl.cat

SLC de Sant Joan Despí
Av. Barcelona, 45, 1r
Tel.: 93 477 00 92
Fax: 93 447 00 92
A/e: santjoandespi@cpnl.cat

CFA Arquitecte Jujol
C/ Timbaler del Bruc, 2
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93.373.67.58
A/e: a8059731@xtec.cat

SLC de Sant Just Desvern
Pl. Verdaguer, 2, Baixos
Tel.: 93 480 48 00
Fax: 93 480 48 72
A/e: santjustdesvern@cpnl.cat

AFA Can Ginestar
C/ de la Creu, 73
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93.473.97.48
A/e: a8062055@xtec.cat

SLC de Sant Vicenç dels Horts
C/ de Barcelona, 16-18
Tel.: 93 676 81 91
Fax: 93 656 45 64
A/e: svh@cpnl.cat

CFA Garrosa
Ptge. Pau Vila, 7
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93.656.69.51
A/e: a8055440@xtec.cat

OC de Vallirana
C/ Major, 329-331
Tel.: 93 683 16 61
Fax: 93 683 16 61
A/e: vallirana@cpnl.cat

SLC de Viladecans
Av. dels Germans Gabrielistes, 24
Tel.: 93 659 33 28
Fax: 93 637 60 44
A/e: viladecans@cpnl.cat

CFA Edelia Hernàndez
C/ Bertran i Musitu, 31
08840 Viladecans
Tel. 93.658.64.51
A/e: a8060137@xtec.cat

Més informació
 
 
imprimir aquesta pàgina  
Consell Comarcal del Baix Llobregat   Consell Comarcal del Baix Llobregat