Inici Serveis Tràmits Observatori Turisme Parc Agrari Consell de Dones La Comarca Premsa
 


Dades de renda bruta familiar disponible a la comarca (any 2013)

La nota presenta les dades de renda familiar disponible a la comarca del Baix Llobregat (any 2013), la seva distribució per municipis i la contextualització amb la resta de comarques de Catalunya.

Descarregar

Informe mensual d'atur registrat de maig de 2016

portada

A continuació podeu descarregar el darrer informe d'atur registrat, amb les dades de tots els municipis de la comarca.

Descarregar

L'ocupació en setmana santa. 2016

La nota presenta l'evolució de l'ocupació hotelera i d'apartaments de la comarca durant el període de setmana santa de 2016.

Descarregar

Informe trimestral d'ocupació hotelera del 1r trimestre de 2016

portada

Els informes d’ocupació hotelera presenten de manera trimestral les principals dades sobre l’ocupació dels establiments de la comarca que participen a l’Enquesta d’Ocupació hotelera. Hi ha informació sobre el percentatge d’ocupació, les tarifes, la tipologia de client, etc.

Descarregar

Informe trimestral d'ocupació d'apartaments del 1r trimestre de 2016

portada

Els informes d’ocupació d’apartaments presenten de manera trimestral les principals dades sobre l’ocupació dels apartaments de la comarca que participen a l’Enquesta d’Ocupació d’apartaments. Hi ha informació sobre el percentatge d’ocupació, les tarifes, la tipologia de client, etc.

Descarregar

Informe trimestral de conjuntura laboral del 1r trimestre de 2016

Informe trimestral conjuntura laboralL'informe trimestral de conjuntura laboral complementa les dades d'atur registrat amb les de contractació registrada, cotització a la Seguretat Social (centres de cotització, població assalariada i població autònoma), regulació d'ocupació i sinistralitat laboral.

Dades en format xls.
L'informe en un minut.
Glossari de conceptes.

Informe socioeconòmic anual 2015

portadaL'informe socioeconòmic anual presenta una perspectiva temporal més àmplia que els informes mensuals i trimestrals, tot aportant un conjunt de dades només publicables anualment, com ara dades demogràfiques o de macromagnituds com l'estimació del producte interior brut.

Descarregar

Dades de violència contra les dones 2015

Notaviolencia

Aquesta nota presenta els principals resultats de 2015 i anys anteriors de les dades de violència contra les dones obtingudes de l'Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial. Es recullen dades de denúncies, renúncies i ordres de protecció. També s'incorporen altres dades de diferents organismes.

Descarregar

Informe anual del sector turístic. 2015

Nota mobilitat estudis 2012

Aquest informe complementa la informació publicada als informes d'ocupació hotelera amb l'estudi de les magniduds econòmiques, d'estructura productiva i de mercat de treball del sector turístic del Baix Llobregat

Descarregar

Dona i mercat de treball: activitat ocupació i atur (nota de conjuntura, març 2016)

Dinamisme

En aquesta nota es realitza una aproximació a la població activa, ocupada i aturada registrals per sexe, veient l'evolució dels darrers anys i analitzant els principals indicadors.

Descarregar

Dades de violència contra les dones del 4t trimestre de 2015

portada

Els informes de violència contra les dones fan una explotació de les dades de l’Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial per als partits judicials corresponents a la comarca del Baix Llobregat.

Descarregar

Dades de població estrangera 2015

portadaXifres de població per nacionalitat corresponents a l’explotació estadística del Padró continu de tots els municipis de la comarca a 1 de gener de 2015.

Descarregar

Informe semestral de relacions laborals i qualitat en el treball del 2n semestre de 2015

portadaL'informe semestral de relacions laborals i qualitat en el treball presenta dades d'expedients de regulació d'ocupació i d'accidents laborals amb baixa. A continuació podeu descarregar els següents documents:

Informe 2S 2015
Dades en format xls.
L'informe en un minut.

L'ocupació en establiments hotelers i apartaments del Baix Llobregat 2015

La nota presenta l'evolució de l'ocupació hotelera i d'apartaments de la comarca durant l'any 2015, amb informació de tarifes, nombre de nits d'estada, procedència de la clientela, motiu de l'ocupació, i canal de reserva.

Descarregar

Consell Comarcal del Baix Llobregat   Consell Comarcal del Baix Llobregat