Inici Serveis Tràmits Observatori Turisme Parc Agrari Consell de Dones La Comarca Premsa
 


Dades d'ensenyament del Baix Llobregat: escolarització i èxit escolar. Curs 2015-2016

Amb la intenció d’elaborar una radiografia de les característiques de l’escolarització al Baix Llobregat, es presenta una breu explotació dels principals nivells educatius. Les dades publicades corresponen als ensenyaments de règim general a partir de les estadístiques del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Descarregar

Informe semestral de relacions laborals i qualitat en el treball del 1r semestre de 2016

portadaL'informe semestral de relacions laborals i qualitat en el treball presenta dades d'expedients de regulació d'ocupació i d'accidents laborals amb baixa. A continuació podeu descarregar els següents documents:

Informe 1S 2016
Dades en format xls.
L'informe en un minut.

L'oferta formativa post obligatòria al Baix Llobregat. Curs 2016-2017

Aquesta nota presenta l'oferta de formació post obligatòria del curs 2016-2017 pel Baix Llobregat. Realitza una anàlisi per municipis, famílies professionals i titulacions.

Descarregar

Informe trimestral de conjuntura laboral del 2n trimestre de 2016

Informe trimestral conjuntura laboralL'informe trimestral de conjuntura laboral complementa les dades d'atur registrat amb les de contractació registrada, cotització a la Seguretat Social (centres de cotització, població assalariada i població autònoma), regulació d'ocupació i sinistralitat laboral.

Dades en format xls.
L'informe en un minut.
Glossari de conceptes.

Informe trimestral d'ocupació hotelera del 2n trimestre de 2016

portada

Els informes d’ocupació hotelera presenten de manera trimestral les principals dades sobre l’ocupació dels establiments de la comarca que participen a l’Enquesta d’Ocupació hotelera. Hi ha informació sobre el percentatge d’ocupació, les tarifes, la tipologia de client, etc.

Descarregar

Informe trimestral d'ocupació d'apartaments del 2n trimestre de 2016

portada

Els informes d’ocupació d’apartaments presenten de manera trimestral les principals dades sobre l’ocupació dels apartaments de la comarca que participen a l’Enquesta d’Ocupació d’apartaments. Hi ha informació sobre el percentatge d’ocupació, les tarifes, la tipologia de client, etc.

Descarregar

Informe mensual d'atur registrat d'agost de 2016

portada

A continuació podeu descarregar el darrer informe d'atur registrat, amb les dades de tots els municipis de la comarca.

Descarregar

Dades de violència contra les dones del 1r trimestre de 2016

portada

Els informes de violència contra les dones fan una explotació de les dades de l’Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial per als partits judicials corresponents a la comarca del Baix Llobregat.

Descarregar

Informe de seguiment de la crisi 2015

Informe anual turisme

Aquest informe estudia l'impacte de la crisi des de tres dimensions: les dades publicades pel Consejo General del Poder Judicial (processos monitoris i execucions hipotecàries), les prestacions per desocupació i el quadre de seguiment dels indicadors de la crisi (indicadors relacionats amb l'evolució del mercat de treball, principalment).

Descarregar

Projeccions de població activa 2015-2026 (nota de conjuntura, juny 2016)

Projeccions

En aquesta nota es realitza pel conjunt del Baix Llobregat una explotació de les dades de projeccions de població activa realitzades per IDESCAT amb perspectiva 2026.

Descarregar

Dades de renda bruta familiar disponible a la comarca (any 2013)

La nota presenta les dades de renda familiar disponible a la comarca del Baix Llobregat (any 2013), la seva distribució per municipis i la contextualització amb la resta de comarques de Catalunya.

Descarregar

L'ocupació en setmana santa. 2016

La nota presenta l'evolució de l'ocupació hotelera i d'apartaments de la comarca durant el període de setmana santa de 2016.

Descarregar

Informe socioeconòmic anual 2015

portadaL'informe socioeconòmic anual presenta una perspectiva temporal més àmplia que els informes mensuals i trimestrals, tot aportant un conjunt de dades només publicables anualment, com ara dades demogràfiques o de macromagnituds com l'estimació del producte interior brut.

Descarregar

Dades de violència contra les dones 2015

Notaviolencia

Aquesta nota presenta els principals resultats de 2015 i anys anteriors de les dades de violència contra les dones obtingudes de l'Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial. Es recullen dades de denúncies, renúncies i ordres de protecció. També s'incorporen altres dades de diferents organismes.

Descarregar

L'ocupació en establiments hotelers i apartaments del Baix Llobregat 2015

La nota presenta l'evolució de l'ocupació hotelera i d'apartaments de la comarca durant l'any 2015, amb informació de tarifes, nombre de nits d'estada, procedència de la clientela, motiu de l'ocupació, i canal de reserva.

Descarregar

Consell Comarcal del Baix Llobregat   Consell Comarcal del Baix Llobregat